צוואות – ירושות

ישנם ארבעה סוגים שונים של צוואות שמדינת ישראל מכירה בחוקיותן וכל אדם אשר מבקש לערוך צוואה רשאי לבחור מבין ארבעת האפשרויות הללו. סוגי צוואות כוללות בתוכן צוואות הנערכות בנוכחות עדים, צוואה בכתב יד, צוואות בעל פה וכמו כן צוואות בפני רשות כאשר חשוב לזכור שעל מנת להפעיל צוואה מכל סוג וליישמה, יש להגיש צו קיום צוואה. אז מה ההבדל ביניהן?

צוואות הנערכות בנוכחות עדים

צוואה בנוכחות עדים היא צוואה שנכתבה בנוכחות עורך דין שניסח את הצוואה באופן חוקי ותקין ובנוכחות שני עדים מהימנים וישרים. כאשר צוואה זו נכתבת, העדים לא יכולים להיות חלק מהיורשים של הרכוש והנכסים והם חייבים לחתום על הצוואה. צוואה זו נערכת שכך שיהיה ניתן להוכיח כי היא אכן נכתבה על ידי הנפטר בעודו בחיים כאשר הוא צלול, מודע למעשיו ואינו מתון להשפעה ולחץ מצד העדים או עורך הדין.

רצוי לערוך צוואה בנוכחות עורך דין

רצוי לערוך צוואה בנוכחות עורך דין

צוואות בעל פה

במדיה ומדובר במקרה בו אדם עומד למות ולא הספיק לכתוב צוואה מסודרת אצל עורך דין עומדת בפניו האפשרות להכתיב בעל פה צוואה שתנחה כיצד יש לטפל ברכושו ובנכסיו לאחר מותו. צוואה זו תוכתב לשני עדים בעל פה והם ירשמו צוואה שעליה יהיו חתומים כעדים למאורע. אל צוואות אלה חייבים להוסיף פרטים הנוגעים לסיבות לאופן שבו נכתבה הצוואה כאשר חשוב מאוד כי לוודא כי שני העדים דוברים אותו שפה של מי שעומד לפני מותו ומכתיב צוואה וכמו כן כי במידה ובעל הצוואה נשאר בחיים חודש לאחר היום שבו הוכתבה צוואה זו, היא תיחשב כמבוטלת ולא חוקית. לאחר הכתבת צוואה, העדים יגישו צוואה זו אל רשם לענייני ירושות כמה שיותר מהר על מנת שיוכל להתחיל בטיפול המתאים בנושא.

צוואות הנכתבות בכתב יד

צוואות אלה חייבות להיכתב בכתב ידו של הנפטר בלבד, כאשר צוואה זו תפרט את רצונותיו האחרונים של הנפטר טרם מותו. על צוואה זו חייב להיות תאריך של היום בו היא נכתבה והחתימה של המצווה. לא נהוג להכין צוואה מסוג זה כיוון שיחסית קל לערער עליה ולכן אם ניתן, מומלץ להימנע מעריכת צוואה בכתב יד.

צוואה בפני רשות

כל אדם רשאי ויכול להכתיב או להגיש צוואה בפני רשות כלשהי כמו רשם של בית המשפט, נוטריון, שופט, רשם לענייני ירושה ועוד. צוואה זו בעת הגשתה תוקרא על ידי הרשות על מנת לוודא כי עורך הצוואה אכן מאשר את שכתוב בה.