צו ירושה

צו ירושה מגישים אל רשם לענייני ירושות וזאת על מנת לאשר וחלק את הרכוש של הנפטר במידה ולא הכין צוואה טרם מותו. במקרה שכזה, על אחד היורשים להגיש בקשת צו ירושה אל רשם לענייני ירושה, בדרך כלל באמצעות עורך דין.

מהו צו ירושה?

רבים טועים לחשוב כי צו ירושה וצו קיום צוואה הם זהים אך קיים הבדל מהותי בין השניים. בעוד שצו קיום צוואה מתייחס לצוואה שנערכה מראש על ידי אדם שזה עתה נפטר ומי שאמור לרשת את רכושו מגיש צו לקיום צוואה, צו קיום ירושה הוא רלוונטי רק במקרים בהם לא הושארה צוואה של הנפטר בנוגע לאופן שבו יש לחלק את רכושו כשלא יהיה בחיים. יישום צו ירושה משמעו חלוקה של חצי מהרכוש לבן או בת הזוג שנשארו בחיים והחצי השני מתחלק בין הילדים של הנפטר. במידה ומדובר במקרה של ירושות שנשארו ולא קיים קרוב ממדרגה ראשונה אל הנפטר, חוק ירושות קובע מי אמור לקבל את הרכוש.

צו ירושה – רשם לענייני ירושה

על מנת ליישם צוואה לאחר מותו של בעל הצוואה יש להגיש בקשה אל רשם לענייני ירושה על מנת שהוא יוכל לפתוח בפרוצדורה המקובלת בכל מה שנוגע אל ירושות. רשם לענייני ירושה לא משפיע על האופן בו ירושות מחולקות בין היורשים אלא רק עוסק בנושא של רישום הירושה. תהליך רישום הצוואה מתרחש באופן הבא:

  1. הגשת בקשה אל רשם לענייני ירושה – היורשים מגישים בקשה אל רשם לענייני ירושה אשר מבצע בדיקה קפדנית של כל הטפסים והמסמכים שהוגשו על מנת לוודא כי הם אכן תקינים והאופן בו היורשים מילאו אותם תקין וברור. כאשר קיימת בעיה כלשהי, ר/שם לענייני ירושה מחזיר את המסמכים אל היורשים או אל העורך דין אשר הגיש את המסמכים בשמם וזאת על מנת שיוכלו להוסיף עוד מסמכים כנדרש או לתקן את הקיימים.
  2. העברת המסמכים אל לשכת האפוטרופוס הכללי – במידה והרשם לענייני ירושה מוצא כי הטפסים שהוגשו הם אכן תקינים, בקשת צו הירושה מועבר אל לשכת האפוטרופוס הכללי לידיו של היועץ המשפטי. במידה וגם הוא מאשר את המסמכים, ניתן לעבור אל השלב הבא בתהליך בקשת אישור ירושות.
  3. פרסום הצוואה – בשלב זה, צו הירושה של הצוואה מפורסם וזאת על מנת שבמידה וקיימת התנגדות כלשהי לצוואה או תביעות הנוגעות אל ירושות הכתובות בצוואה, תהיה האפשרות להגיש התנגדות. צו הירושה של הצוואה מפורסם בעיתון על ידי הרשם לענייני ירושות.
  4. הוצאת צו ירושה – השלב האחרון בתהליך הוא הוצאת צו ירושה במספר עותקים וזאת לאחר שהתקבלו כל האישורים.