לשון הרע

לשון הרע, הוצאת דיבה וזכויות יוצרים

לשון הרע , הינו איסור שמגיע עוד מימי התנ"ך וכפי שניתן לקרוא בספר ויקרא (פסוקים  יט , טז )" לא תלך רכיל בעמיך"  … לשון הרע הינו פגיעה בשמו וכבודו של האדם .

מה ההבדל בין הוצאת דיבה להבאת דיבה?

כרשום בתנ"ך כפי שנאמר בספר בראשית לז 2 על יוסף " ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם " וכן בספר במדבר יג 32  על המרגלים " ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה בני ישראל , לאמור…"בפרושי התנ"ך ניתן להראות את השוני שבין הבאת דיבה לבין הוצאת דיבה .הבאת דיבה משמע להגיד דברי שקר שהינם המצאה שלא ניתנת לביסוס לעומת הוצאת דיבה שהדבר שנאמר ניתן לביסוס אך מגיע ממקום רע  שמטרתו לפגעו ולבזות את האחר.ניתן לעיתים לראות הפרה של זכויות יוצרים ע"י שימוש בלשון הרע,בחודש יולי 2009 התקיים משפט שבו בדקו את אחריות חברות החיפוש כגוגל לתכנים שמשתמעים כלשון הרע שפורסמו ע"י חברה אחרת והופיעו במנועי החיפוש שלה.למרות שהתנהלות התביעה הייתה בנושא לשון הרע מסקנותיה היו מעבר לשימוש בלשון הרעיש פה גם הפרת זכויות יוצרים שימוש ביצירה של האחר לצורך פרטי ללא הסכמתו על בעל היצירה .

אז איך ניתן להגן על הפרט מפני לשון הרע והפרת זכויות יוצרים ?

ב- התשכ"ה 1965 נחקק בכנסת חוק איסור לשון הרע .חוק זה מראה לנו שתי אופציות התמודדות עם תופעה זו :משפט פלילי- סעיף 6 קובע עונש על עד שנת מאסר , ברגע שהוכח כי הייתה כוונה לפגוע ביותר מאחד אחד. משפט אזרחי- סעיף 7 כי במידה ויתפרש כי לשון הרע הינה חוסר צדק אזרחי , על פי דיני נזקים ניתן יהיה לקבוע פיצוי של עד 50,000 ₪ ללא הוכחה כי נגרם נזק .בתשס"ח 2007לאחר גלגולים רבים של חוק הגנת היוצרים  (החל משנה 1911 שמקורו באנגליה ועד היום ) עבר חוק הגנת היוצרים שמטרתו למנוע הפרת זכויות יוצרים שמפרט את זכויות היוצר בכל תחומי המדיה והחברה בנושא – העתקות , תוכנות מחשב , פרסומים רשמיים שימוש בצילומים וכו'…

ניתן לסכם ששימוש בלשון הרע לא יעלם מחיינו אך לצורך בניית חברה מחבקת ומפרגנת יותר כדאי לנו למעט בשימושו.